Furniture

animodul توسط atipo

animodul مارکی از لباس ها و اسباب بازی ها برای کودکان است ، با هویت مبتنی بر الگوهای حیوانات پر جنب و جوش ، همه با یک طراحی مشترک.

animodul logo

animodul identity

animodul identity

animodul identity

animodul identity

animodul identity

animodul identity

animodul identity

animodul identity

animodul identity

من این را از چند سال قبل به خاطر می آورم ، اما امروز در طی یک گپ ظاهر شد و من نمی توانم به اشتراک گذاری آن کمک کنم. یکی از موارد دلخواه من است.

طراحی شده توسط atipo مستقر در گیجون (در توییتر ).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *