Furniture

پیداش کرد

بنابراین آنها در http://www.logothief.com موفق به کسب مقام افتخاری شده اند ، این کار را نکرده اند آنها؟

نه جدی ، من اخیراً خیلی در مورد تفاوت الهام و ساده رد کردن فکر می کردم. مخصوصاً از هفته گذشته من مجبور شدم از آرمي كه براي بخش سربرگ در يك سايت خبري ساخته بودم دفاع كنم. مشتری نگران بود زیرا آرم شباهت هایی با آرم دیگری داشت (در واقع تنها شباهت ها این بود که هر دو نسخه یکسانی دارند و هر دو از یک تایپوگرافی به سبک دست نوشته استفاده می کردند).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *