Furniture

هواپیمایی فیجی

Fiji Airways plane عکس از طریق فیجی ایرویز .

این شرکت هواپیمایی با هنرمند فیجیان ماسی ، Makereta Matmosi برای توسعه نماد Masi برای هویت جدید همکاری کرد.

Fiji Airways masi

Fiji Airways masi

Fiji Airways masi

Fiji Airways masi

Fiji Airways masi

Fiji Airways masi

Fiji Airways symbol inspiration

Makereta Makmosi

“این دایره دارای چهار صلیب در گوشه و کنار است که نشان دهنده اتصال است ، مانند فیجی ایرویز مردم را به این جزیره متصل می کند.”
– Makereta Makmosi

یک اطلاعیه مطبوعاتی در بخش رسانه های فیجی ایرویز وجود دارد.

Fiji Airways logo

Fiji Airways logo

جادوها و فضای داخلی جدید در 10 اکتبر ، روز فیجی رونمایی می شود.

صنایع دستی این کار را برای من ایجاد می کند و این یک یک پرنده در یک حلقه نیست.

اولین بار در هفته طراحی . از طریق BlairThomson .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *