Furniture

همه چیز طراحی است: اثر پل رند

پرتز روزنبام در بروکلین ، نیویورک متولد شد ، پل رند کار خود را آغاز کرد در دهه 1930 با طراحی جلد مجله.

Ad Magazine cover design by Paul Rand
مجله AD ، جلد 7 ، 1939 ، طراحی جلد توسط پل رند

Idea magazine cover design by Paul Rand
ایده: مجله بین المللی تبلیغات هنری ، جلد 2 ، 1955 ، طراحی جلد توسط پل رند

Dada Painters and Poets cover design by Paul Rand
کتاب نقاشان و شاعران دادا ، 1967 ، طراحی جلد پل رند

در دهه 1950 و بعد از آن بود که رند برخی از شناخته شده ترین کارهای طراحی خود را به دست آورد ، ایجاد آرم برای شرکت های برجسته آمریکایی مانند IBM ، ABC ، ​​UPS و بعداً عمر کوتاه مدت استیو جابز اما تحسین بصری NeXT .

NeXT logo presentation

از طریق 150 قطعه از کارهای او ، نمایشگاه / تا روز یکشنبه 19 ژوئیه 2015 ادامه خواهد داشت.

مطبوعات:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *