Furniture

نماد سیگنال Signet

Signet Signal Symbol

Signet Signal Symbol

Signet Signal Symbol

Signet Signal Symbol

Signet Signal Symbol

Signet Signal Symbol

Signet Signal Symbol

Signet Signal Symbol

اساساً نسخه پرنعمت Hyland & Bateman Symbol (با تشکر برای نکته ، استفان ). اطلاعات بیشتر را در این مجموعه Flickr توسط Unit Editions .

این آخرین عکس (در زیر) مربوط به مجموعه ای مشابه است توسط آنتونیو کاروزونه . ظاهراً تعداد کمی از آن صفحات طرح شفاف در سراسر وجود دارد.

Signet Signal Symbol

من یک مجموعه فلیکر از یک کتاب دیگر Diethelm پیدا کردم ، تحول بصری (مخصوص آرم نیست ، اما هنوز هم جالب است).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *