Furniture

میلتون گلاسر روی آرم فلورانس

Florence logo

در اوایل این ماه ، میلتون گلیزر با روزنامه نگار ایتالیایی مصاحبه کرد دیانا دی نوزو درباره آرم جدید شهر فلورانس.

میلتون با اشاره به شباهت با آرم پراگ ، گفت: “نه تنها [طرح فلورانس ] ناکافی است و هدف آن را تأمین نمی کند ، اما همچنین دزدیده می شود . چقدر می توانید خجالت آور شوید؟ ”

او در مورد تصمیم فلورانس برای استفاده از یک مسابقه طراحی برای تولید نتیجه اظهار نظر کرد. “هنگامی که شما هزار مقاله ارسال کردید ، امکان انتخاب بهترین ها وجود نداشت. شما نمی توانید بهترین ها را از هزار مورد هر چیز انتخاب کنید. “

شما با احساس من در مورد کار مشخصات را می دانید .

برای اطلاعات بیشتر در مورد پروژه فلورانس ، افکار استیون هلر را در مورد اقیانوس اطلس بخوانید: آرم جدید فلورانس: طراحی Crowdsourced برای طراحی بد است .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *