Furniture

مسترکارت ساده شده است

MasterCard symbol

Mastercard logo evolution برای بزرگتر کلیک کنید

Mastercard symbol قبلی ، و یک از نزدیک نگاهی به نسخه 1990

Mastercard symbol جدید

هویت به روز شده توسط مایکل بایروت و لوک هایمن از Pentagram ، شامل خانواده نوع مارک FF . در تاپیک موجود در بازبینی خلاق اسکات کارمایکل اظهار نظر کرد ،” چرا آنها محافل همپوشانی را کنار نگذاشتند و کار متفاوتی انجام ندادند؟ چرا پالت رنگ را تغییر نمی دهید؟ چرا کوچک می رویم؟ خیلی کلیشه ای. ”

آدام میچینسون پاسخ داد ، “احتمالاً به این دلیل که این یک نماد شناخته شده در سطح جهانی است و تغییر دادن آن فقط برای انجام کار منطقی نیست. “چیزی متفاوت” تغییر نام تجاری به معنای متفاوت ساختن چیزها نیست ، بلکه به این معنی است که بر اساس تفکر صحیح تجارت ، کارها را قوی تر و مناسب تر می کند. ”

دقیقاً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *