Furniture

Sonos ضربان دار

Sonos logo

ایجاد شده توسط Bruce Mau Design ، به طور غیرمنتظره ای در صفحه نمونه کارها از اثر – این یک پاداش ظریف است ، نه ایده اصلی – اما من شک دارم که توهم در طول توسعه مورد توجه قرار نگرفت.


بروزرسانی: تقریباً در نیمه راه فرایند مشاهده شد.

این مورد نیمی از توجه برند را ایجاد نکرد (در Gizmodo ، The Verge ، کوارتز ، Business Insider ، طبل ، یاهو ، 9GAG ، و موارد دیگر).

Sonos signage mockup مدل غرفه فروش نمایشگاه

Sonos logo

تصاویر هویتی بیشتر در وب سایت Bruce Mau .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *