Furniture

S از جهنم

توسط Rodney Ascher نوشته و کارگردانی شده است.

Screen Gems در سال 1939 به عنوان یک بخش از Columbia Pictures تاسیس شد ، اما تنها در سال 1964 بود که آرم به روز شد و ملودی همراه با آهنگسازی اریک Siday به آنها داده شد.

“یادم می آید از آن فرار کردم و پشت کاناپه پنهان شدم.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *