Epignosis Black Mamba OS Edition EA v8 MT4

2,200,000 تومان

Epignosis Black Mamba OS Edition EA چیست؟
Epignosis Black Mamba OS Edition EA یک ربات معاملاتی خودکار نوآورانه و با طراحی دقیق است که از روش معاملاتی شخص مشهور با موفقیت چشمگیر در معاملات فارکس و نزدک یعنی Caleb Phiri تقلید می کند. Epignosis Black Mamba OS Edition EA به طور مداوم توانایی خود را در ایجاد سودهای شگفت انگیز نشان داده است که نزدیک به سودهای شگفت انگیز و ثابت است و ریسک به حداقل رسیده است. تولد این ربات پیشرفته زمانی به واقعیت تبدیل شد که Caleb Phiri با یکی از موفق ترین برنامه نویسان نرم افزار تجاری همکاری کرد. هدف آنها کپسوله کردن و خودکارسازی روش معاملات پیچیده Caleb Phiri است.

Select your currency