Furniture

Logobook بهترین آرم های قدیمی و جدید را بایگانی می کند

Logobook

“با تدوین Svizra ، Logobook جامعه در حال رشد طراحان برندهای بین المللی است. هدف ما این است که استانداردهای جهانی طراحی را در طراحی آرم و هویت بهبود بخشیم و مشاغل و طراحان را به ایجاد طرح های اصلی آرم تشویق کنیم. ”

از بایگانی Logobook دیدن کنید.

“در آینده ، ما می خواهیم پایگاه داده ای از طرح های اصلی را توسعه دهیم و در نهایت یک جامعه قوی از مشاغل و طراحان کمک کننده ایجاد کنیم که کمک می کند طراحی هویت به مناطق جدیدی کشیده شود ، نوآوری و تکرار کمتر. “
– سیمور اوف در مائور (به نقل از بررسی خلاق )

یک هدف ارزشمند و یک منبع لوگوی خارق العاده.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *