Furniture

“Combover طلایی”

UPS logo

“اما نه توسط من. خوشم اومد؟ نه واقعا. (من با همکارم تریسی کامرون ، که در رند در ییل تحصیل کرده بود و آن را “The Combover طلایی” خوانده بود ، موافقت کردم) آیا از آرم هایی که ارائه داده بودیم بهتر بود؟ لازم نیست. اما Futurebrand کاری کرده بود که ما و دیگران نتوانستیم آن را انجام دهیم: آنها مشتری را متقاعد کردند که راه حل آنها را بپذیرد. “

برگرفته از انتقاد از طراحی گرافیک به عنوان یک ورزش تماشاگر ، توسط مایکل بیروت.

ارزش خواندن دارد.

چند افکار مختصر شخصی در راستای موارد مشابه: درباره طراحان نقد طراحان

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *