Furniture

BBH و آرم هایی به ارزش یک دلار

black sheep تصویر با مجوز از جانسون بنکس.

BBH Labs logo options آرم ها از مسابقه آرم BBH.

“نوشتن یک خط آخر برای این کار دشوار است. فقط کافی است بگوییم که این یک رویه “گوسفند سفید” برای راه اندازی طراحی است که هرگز از آژانس قد و قامت BBH انتظار نداشتیم. “

بیشتر بخوانید در Johnson Banks اندیشه برای هفته .

به روزرسانی:

با توجه به گزینه های نشان داده شده در بالا ، فکر می کنم ایده سمت چپ دارای برخی پایه ها باشد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *