Furniture

گوشه بالا

Goal logo

Goal logo

توسط Elmwood برای عنوان Goal.com .

“کار ساده بود: نماد را تا آنجا که ممکن است تمیز نگه دارید تا شناخت جهانی را حفظ کند. هرچه طراحی کمتر باشد ، بهتر است. ”

ماه گذشته در وبلاگ CR تحت پوشش قرار گرفت (و جاهای دیگر) ، اما هنوز ارزش فریاد را دارد.

Goal logo

به Pitchworks نگویید.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *