Furniture

گفتگوی با پل رند

” سعی نکنید اصلی باشید. فقط سعی کن خوب باشی. “

رند ، معمار فقید را به صورت قبل تعریف می کند. > که گفت ، “من نمی خواهم جالب باشم. من می خواهم خوب باشم. ”

در انتهای فیلم شما راند را در خارج از جایی می بینید که دانشجویان ماشین خود را پارک کرده بودند. او در حالی که برای دور شدن از استودیو آماده می شود ، دستورالعمل های اشاره دارد. این مرا به یاد مادربزرگم می اندازد که وقتی از جاده او خارج می شوم همان کار را می کند.

از جاش کاستن برای راهنمایی تشکر می کنم.

برای یک بحث عمیق تر ، در اینجا یک مصاحبه سه بخشی وجود دارد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *