Furniture

کلاس Skillshare “هویت مایع” Paula Scher

شریک پنتاگرام همچنین نگاهی به پشت صحنه چگونگی زندگی برخی از “هویت های مایع” مورد علاقه خود دارد (از جمله جاز در مرکز لینکلن ، Type Directors Club ، و Microsoft Windows ) .

کلاس 70 دقیقه طول می کشد ، به 10 درس تقسیم می شود. ثبت نام امروز آغاز می شود .

همچنین یک پرسش و پاسخ کوتاه با پائولا در وبلاگ Skillshare وجود دارد که یکی از س questionsالات نامگذاری کتاب تأثیر بود. کتاب جوزف هلر در سال 1974 چیزی اتفاق افتاد جواب داد. یکی برای خواندن.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *