Furniture

چند مورد شماره 6

Marijuana logos

“سوابق USPTO نشان می دهد که اولین علامت تجاری برگ ماری جوانای آمریکا در سال 2004 ثبت شد و سالها پس از آن شاهد انفجار در نمادها بودیم. تا سال 2015 ، بیش از 1 در 500 آرم جدید ایالات متحده دارای یک برگ شاهدانه است. “

مارک مارینا نیاز به تغییر دارد .

Logo tips eBook

درباره طراحی لوگو اطلاعاتی دارید؟ ایان پاژه در ازای دریافت آدرس ایمیل شما ، توصیه های خوبی را در اختیار شما قرار می دهد: 50 نکته طراحی آرم .

Classic Apple logo balloon

Nike logo balloon

اما آیا بالون خواهد شد؟ مهارت های خوب 4D Cinema از Vinicius Araújo.

Instagram washing machine
Instagram washing machine

اینستاگرام با قدیمی ، با جدید خارج شوید. تصاویر از طریق Ink361 و ریک .

دقیقاً یک آرم نیست ، اما من این انیمیشن Pixar-esque توسط کودی بورست را دوست دارم. از طریق گابریلا .

موارد قبلی .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *