Furniture

پیکان دوتایی Rail Rail

British Rail identity راه اندازی پوستر برای هویت شرکتی Rail Rail همانطور که در سال 1965 دیده شد

“نام شرکت به British Rail کاهش یافت و گری بارنی از واحد تحقیقات طراحی مشهور” پیکان دوتایی “را به وجود آورد ، نمادی کاملاً محکم و به یاد ماندنی که نسبت به خود ریل انگلیس بسیار بیشتر بوده و همچنان در علائم راهنمایی و رانندگی استفاده می شود. در سراسر انگلستان به عنوان نمادی برای شبکه ریلی ملی و به طور خاص ایستگاه های راه آهن در آن شبکه. “

به نقل از وب سایت جذاب نیک جوب اختصاص داده شده به پیکان دوتایی . فقط به جزئیات مربوط به قسمت دستی نگاه کنید. درخشان درست به پایین لباسهایی که ریلی انگلیس پوشیده اند کارکنان اتاق تازه سازی پذیرایی .

British Rail symbol

مرتبط:
D&AD 50: 1966، British Rail ، در CR Blog
یکی دیگر از کلاسیک های انگلیسی ، بریتیش استیل ، در LDL

از طریق Iancu Barbărasă .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *