Furniture

پشت آرم بی گناه

در اینجا یک توضیح مختصر در پشت آرم “صورت با هاله” آورده شده است که از یک موضوع نظر در تراکتور سریع نقل شده است وبلاگ بی گناه .

innocent smoothies

“داستان به این شکل پیش می رود – نام” بی گناه “از ما (در واقع از طریق ریچ (بنیانگذار) از طریق اصطلاح نامه ها در کتابخانه شهر هادرسفیلد) آمده است. ما قبل از حل و فصل بی گناهان ، تعداد معدودی نام ساختگی داشتیم.

“این آرم توسط Gravy در Deepend طراحی شده است. گراوی در پاسخ به مختصر “ما فقط به چهره ای با هاله بالای آن احتیاج داریم” روی یک تکه کاغذ روبرو شد و ما به اولین طرح های او نگاه کردیم و گفتیم “این تمام”.

“ما توافق کردیم که Deepend 18 ماه اول خدمات طراحی را در ازای دریافت 2٪ سهام خود به ما ارائه دهد ، اما Deepend دست به کار شد تا ارزش سهام به ما برگردد.”

innocent halo

داستان از صفحه کلید Dan Germain ، مسئول خلاقیت در بی گناه .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *