Furniture

پرچم بین المللی سیاره زمین

بینشی زیبا و زیبا (در زیر) در مورد ساختن اسکار پرنفلدت.

متحرک شده توسط یوهان فردریکسون ، طراح در Forsman & Bodenfors ، طرح پرچم بخشی از پروژه فارغ التحصیلی اسکار هنگام تحصیل در کالج طراحی بکمانز در استکهلم ، سوئد بود.

“در مرکز پرچم ، هفت حلقه یک گل را تشکیل می دهند – نمادی از زندگی روی زمین. این حلقه ها برای نشان دادن چگونگی ارتباط مستقیم یا غیرمستقیم همه چیز در سیاره ما به هم پیوند خورده اند. این زمینه آبی ، آبی را نشان می دهد که برای زندگی ضروری است و اقیانوس ها بیشتر سطح سیاره ما را می پوشانند. “

نقل شده از وب سایت پروژه .

Planet Earth symbol

برخی از افراد از bsmart از ماکت های عکس استفاده کردند.

Planet Earth symbol

Planet Earth symbol

Planet Earth symbol

Planet Earth symbol

Planet Earth symbol

کارهای بیشتر Oskar را در www.oskarpernefeldt.com مشاهده کنید.

از طریق خوی .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *