Furniture

هنری وود

Henry Wood thumb print symbol

Boss Print با دوبلکس کردن پنج لایه 540 گرم در متر مربع GF Smith Colorplan ، به وزن کارت سنگین ، به ایجاد جلوه چوبی برای کارت های بازرگانی کمک کرد. از 2700 گرم در متر مربع.

Henry Wood thumb print symbol

Henry Wood thumb print symbol

علامت سازنده با لیزر بر روی پلاک های برنجی حک شده است و به صورت احتیاط آمیز در زیر کمیسیون های مبلمان هنری قرار گرفته است.

مورد توجه شایسته ای از طرف D&AD قرار گرفت ، گرافیس ، و انتخاب داوران در برندهای جدید جوایز .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *