Furniture

مگان شیرین

Megan Sheerin brand identity

“برای مشاور ارتباطات شرکتی مگان ، هویت نام تجاری جدید باعث افزایش دید کسب و کار وی ، به همراه ارزش آن شد. ترازبندی خدمات اولیه برنامه ریزی ، آموزش و نوشتن مگان تحت یک توصیفگر واحد – “استراتژیست ارتباطات” – توانایی های وی را روشن می کند. استفاده از زبان و تایپوگرافی برای طراحی یک آرم ابتکاری شخصیت مگان را منعکس می کند. نتیجه برخی از “بهترین کار سال” بود ، بر اساس نشریه صنعت ، استرالیایی خلاق. “

Megan Sheerin brand identity

Megan Sheerin brand identity

ایجاد شده توسط طراحی Ascender مستقر در سیدنی.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *