Furniture

ما قبل از پرداخت به ما مشكلی را حل نمی كنیم

“نیازی نیست که ما قبل از شروع کار برای مشتری ، در مورد بیان نیاز خود به ودیعه موقت باشیم. ما به سادگی می گوییم ، “ما به محض دریافت ودیعه ، همانطور که سیاست ما برای همه مشتریان جدید است ، کار را شروع خواهیم کرد.”

“ما نیازی به عذرخواهی به دلیل مسئولیت پذیر بودن تاجران نداریم. پس از شروع کار بر روی قرارداد ، دیگر هرگز نباید خود را در تلاش برای روشن کردن موارد پرداخت ببینیم. این ساده ترین آزمون های تجاری است ، که دیگر هیچ بهانه ای برای شکست دادن آن وجود ندارد: برای همه مشتریان جدید ، ما پیش پرداخت می شویم. ”

برگرفته از کتاب بلر ، مانیفست پیروزی بدون پیچ و خم ، قابل خرید بصورت نسخه چاپی یا خواندن بصورت آنلاین در دسترس است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *