Furniture

ساپو

Old Sapo logo

… می تواند مقدار “بعد” را افزایش دهد

Sapo logo

طراحی داخلی (فکر می کنم) برای ISP پرتغالی Sapo (ترجمه “وزغ”) ، با استفاده از پروکسیما نوا پررنگ .

گفته شد ، من علاقه زیادی به استفاده از مارپیچ های طلایی دلخواه ندارم.

Sapo logo

از طریق منبع نام تجاری . اطلاعات بیشتر در مورد کاملاً جدید .

کتابچه راهنمای هویت Sapo اینجا (PDF).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *