Furniture

تکامل آرم پیرلی

Pirelli ad 1922 پرنعمت تبلیغ پیرلی از سال 1922 ، از طریق سنگهای تصویری .

Pirelli logo evolution

“P کشیده با تغییر هوشمندانه خود از ضخیم به نازک و پشت ، یک روش کاملاً محرک برای به تصویر کشیدن کشش محصولات برتر Pirelli است.”

Logo Life

اطلاعات منتخب از زندگی آرم: تاریخچه زندگی 100 معروف Logos ، کتاب جدیدی از رون ون در ولوگت و ناشران BIS. از طریق MatDolphin .


بروزرسانی:
با من تماس گرفت سالواتوره گرگوریتیتی – طراح این آخرین تکرار آرم پیرلی. وی گفت كه اطلاعات موجود در وب سایت پیرلی نادرست است و دو طرح صحیح برای من ارسال كرد تا به مجموعه تحولات فوق اضافه كنم (1945 و 1970). در زمان آخرین طراحی ، سالواتوره با ماسیمو ویگنلی و باب نوردا در Unimark International شریک بود.

اطلاعات بیشتر درباره پیرلی وب سایت.

در بایگانی ، Angus Hyland روی آرم پیرلی .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *