Furniture

تکامل آرم های لیگ برتر بیس بال

من فقط یک بازی بیس بال را تماشا کرده ام – برای دیدن یک پارک ملی در پارک PNC نشسته ام. پیتزبورگ هیچ مهار کننده ای ندارد – بنابراین منصفانه است که بگوییم موضوع من نیست. هنوز هم ، من این GIF برای تکامل آرم های MLB را جالب دیدم.

Major League Baseball logos evolution

چند موضوع نادرست در موضوع نظر در یاهو ورزشی ، اما در کل به نظر می رسد که به خوبی ادغام شده است. آنچه بیشتر از همه برجسته شد ، استفاده گسترده از طلسم بین دهه 1950 و 70 بود که با شیوع طلسم ارتباط برقرار کرد در بسیاری از مارک های تجاری در آن زمان. این آرم ها قطعاً دارای شخصیت بیشتری نسبت به بسیاری از علائم امروزی بودند (بدون استفاده از جناس) ، گرچه برخی خیلی خوب نزول نکردند .

GIF توسط ‘ Eric Orvieto یاهو اسپورت تهیه شده است ، و اگر فکر می کنید یک دکمه مکث نیز خوب است ، می توانید ببینید هر تیم با جزئیات بسیار بیشتری در مورد جزئیات خارق العاده کریس کریمر SportsLogos.Net . برای مثال از صفحه دزدان دریایی پیمایش کنید.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *