Furniture

بررسی اجمالی روزانه

مرور روزانه تصاویر جذاب زمین را از بالا به اشتراک می گذارد. Fleet مستقر در بروکلین این مونوگرام تازه را برای پروژه ایجاد کرده است.

Daily Overview monogram

“با برداشتن D و O از نام آنها ، علامتی ساختیم كه روش عملكرد آنها را نشان می دهد – یك ماهواره كه به سمت زمین است.”

مناسب ، به یاد ماندنی ، باهوش.

Daily Overview

Daily Overview

Daily Overview

Daily Overview monogram

Daily Overview cards

اطلاعات بیشتر از ناوگان . به ده مورد برتر مرور روزانه رجوع کنید.

از طریق کاملاً جدید .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *