Furniture

آنیتا ژیرالدو

Anita Giraldo brand identity

Anita Giraldo brand identity

Anita Giraldo brand identity

Anita Giraldo brand identity

هر خط متن در لوازم التحریر از قلم انتخاب شده از کلمات موجود در کلمه استفاده می کند.

Anita Giraldo brand identity

Anita Giraldo brand identity

Anita Giraldo brand identity

Anita Giraldo brand identity

متیو گیل (طراح) و میشل میلر (کارگر هنری) به یان در پروژه کمک کردند.

مشاهده موارد بیشتر از Name & Name (راه اندازی شده در سال 2012).

ایان قبلاً برای Sterling Brands و چرمایف و Geismar در NYC ، W + K BBH در لندن و طراحی فراست در سیدنی.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *