Furniture

آرم نایک 40 سالگرد

Nike logo sketch

“یک روز در سال 1969 ، دانش آموز ، کارولین دیویدسون ، با نایت تماس گرفت و برای هر ساعت 2 دلار” برای ایجاد نمودار و گرافیک “برای تجارت خود پیشنهاد داد. برای دو سال آینده دیویدسون کار طراحی بر روی BRS را مدیریت کرد. دیویدسون به یاد می آورد: “سپس یک روز فیل از من پرسید که آیا می خواهم روی نوار کفش کار کنم؟” تنها توصیه او این بود که “نوار را از کفش حمایت کند”. دیویدسون با دوازده گزینه پیش آمد. هیچ یک از گزینه ها “کسی را مجذوب خود نکردند” بنابراین به “کدام کمترین افتضاح بود” رسید.

Nike logo sketch

Swoosh: 40 سال پرواز ، در چاپ ، توسط استیون هلر. از طریق Kottke .

مرتبط ، از طریق نامه آنلاین: زنی که swoosh نایک را طراحی کرده است ، 40 سال پیش داستان شروع آن را توضیح می دهد .
مرتبط ، از بایگانی های LDL: یک کلاسیک از طریق قرار گرفتن در معرض .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *